+49 30 28391477 info@iD-intertrace.info

iD-intertrace, Berlin

Szanowni goście strony internetowej iD-intertrace, szanowne polskie Koleżanki, szanowni polscy Koledzy,

Państwa zainteresowanie tą stroną nie jest na pewno wywołane czystą ciekawością. Szukają Państwo z pewnością pomocy w zagwarantowaniu swoich uzasadnionych interesów prawnych. iD-intertrace chętnie postawi do Państwa dyspozycji swoje możliwości.

Korzystając z tej okazji chciałbym do przedstawić Państwu moją agencji detektywistyczną i mnie samego.

iD-intertrace działa na zlecenie klientów z różnych branż gospodarczych, osób prywatnych i kancelarii prawniczych. Dzięki swojej skuteczności i wiedzy firma iD-intertrace pomaga gwarantować uzasadnione interesy prawne jej klientów. W tej działalności wspomagają nas doświadczeni, legitymujący się wyższym wykształceniem koledzy: kryminolodzy, prawnicy, inni specjaliści z różnych gałęzi kryminalistyki i medycyny sądowej oraz osoby mające doświadczenie wyniesione z pracy w organach ścigania. Z wysoką skutecznością wyjaśnialiśmy do tej pory sprawy z niemal wszystkich dziedzin prawa.

Działalność firmy iD-intertrace rozciąga się na całe terytorium Republiki Federalnej Niemiec, szeregu krajów zachodnioeuropejskich, różnych krajów wschodnioeuropejskich oraz Rosji i innych krajów WNP.

Główną dziedziną działalności iD-intertrace jest klasyczna praca detektywistyczna oraz Risk & Fraud Consulting.

Klasyczna praca detektywistyczna połączona jest ze stosowaniem nowoczesnej techniki (kryminalistyki) oraz najnowszych osiągnięć odpowiednich dziedzin nauki. Oferujemy rozwiązania w następujących zakresach:

pozyskiwanie wyczerpujących informacji o osobach (adresy, miejsca pobytu, miejsca pracy, rozwój osobisty i zawodowy, sytuacja finansowa i rodzinna);
wyjaśnianie przestępstw gospodarczych (szpiegostwo przemysłowe, sabotaż, piractwo gospodarcze, naruszenie prawa konkurencji);
problemy spadkowe i poszukiwanie spadkobierców;
wyjaśnianie przestępstw przeciwko własności (kradzież, malwersacja, poplecznictwo, paserstwo);
problemy związane z prawem rodzicielskim i alimentami, rozwiązywanie wybranych problemów z zakresu prawa rodzinnego
rozwiązywanie problemów związanych z prawem najmu i prawem obrotu nieruchomościami
problemy z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego (dowód „pracy na czarno“, nieuprawnione korzystanie ze świadczeń socjalnych, uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych)
wykrywanie sprawców szkód materialnych;
oszustwa ubezpieczeniowe;
pomoc w sprawach karnych (zabezpieczanie dodatkowych dowodów rzeczowych i pozyskiwanie wiedzy o okolicznościach odciążających);
sporządzanie ekspertyz w razie podejrzeń o podrobienie czy fałszerstwa dzieł sztuki.
W razie potrzeby i konieczności prowadzimy konsultacje z uznanymi autorytetami z dziedziny kryminalistyki i nauczycielami akademickimi, mające na celu zapewnienie wysokiej skuteczności realizacji zleceń oraz uzyskanie jak najwyższej wartości dowodowej.

W związku z wyjaśnianiem najróżniejszych sytuacji i przestępstw wykonywane są ekspertyzy pochodzące od uznanych biegłych. Zaliczają się do nich np. analizy pisma ręcznego, pisma maszynowego, podpisów, dokumentów, ich wieku, autentyczności itp. oraz ekspertyzy śladów daktyloskopijnych, materiału biologicznego, najróżniejszych materiałów oraz substancji, a także zjawiska wymagające oceny psychologicznej.
Wyniki działań firmy iD-intertrace są dokumentowane w żądanej formie (sprawozdania, dokumentacja fotograficzna, dokumentacja video).
Kolejnych głównym zakresem działalności mojej agencji detektywistycznej jest pozyskiwanie informacji gospodarczej o przedsiębiorstwach niemieckich i zagranicznych.

Te same usługi oferuję na terytorium Rosji i innych państw WNP oraz krajów europy oraz krajów położonych poza kontynentem europejskim.

Możliwe jest również wypracowywanie specjalnych rozwiązań technicznych z zakresu zabezpieczania pomieszczeń, wykrywanie i eliminowanie tak zwanych miniszpiegów oraz wykonywanie spełniających różnorodne wymagania zabezpieczeń technicznych.
Działania w dziedzinie Risk & Fraud Consulting to zarówno prewencyjne poradnictwo adresowane do przedsiębiorstw jak i gospodarczo-kryminalistyczne dochodzenie jeśli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa. Przy rozwiązywaniu komleksowych problemów id-Intertrace opiera się na wypróbowanej współpracy między innymi z rewidentami, doradcami podatkowymi, informatykami, biegłymi budowlanymi, inżynierami oraz wyspecjalizowanymi prawnikami. Z naszymi niemieckimi oraz międzynarodowymi partnerami łączy nas obopólne zaufanie, oparte na wielotelniej współpracy.

Właściciel biura detektywistycznego iD-intertrace, Lothar Müller, ukończył kryminalistykę na Uniwersytecie im Humboldta w Berlinie i dysponuje wieloletnim doświadczeniem zawodowym, zdobytym po ukończeniu studiów. Swoją wiedzę pogłębił i rozwinął w toku dwuletnich studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Steinbeis w Berlinie (www.risk-and-fraud.de), które ukończył roku 2007 uzyskując tytuł Master of Business Administration ze specjalnością Risk & Fraud Management oraz świadectwo „Risk & Fraud Consultant“.

Lothar Müller członkiem Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa Przedsiębiorstw przy Izbie Handlowo-Przemysłowej w Berlinie i działa jako wykładowca kryminalistyki. Od czasu do czasu zamieszcza w czasopismach specjalistycznych publikacje na tematy związane z branżą.

Po okresie kandydackim i złożeniu odpowiedniego egzaminu, Lothar Müller został w roku 1995 przyjęty do Federalnego Zrzeszenia Detektywów Niemieckich (BDD). Jest to największe zrzeszenie zawodowe w Niemczech, z tradycjami sięgającymi 1950 r.

Ponadto jest on członkiem Austriackiego Związku Detektywów (ÖDV), Związku Detektywów Brytyjskich (ABI), Szwajcarskiego Związku Prywatnych Detektywów (FSPD), Związku Detektywów Kalifornijskich (CALI) oraz Światowego Zrzeszenia Detektywów (WAD). Lothar Müller jest członkiem-założycielem Światowego Forum Antykryminalnego i Antyterrorystycznego (WAAF) oraz członkiem-założycielem Niemieckiego Zrzeszenia Kryminalistyki (DGfK). Od roku 2006 Lothar Müller jest aktywnym członkiem Transparency International (TI).

e względu na ochronę informacji oraz interesy zleceniodawców rezygnuję nie zostaną tu podane referencje; informacje na temat osoby właściciela i jego działalności gospodarczej można uzyskać w sekretariacie Federalnego Zrzeszenia Detektywów Niemieckich (Bundesverband Deutscher Detektive) w Meckenheim.

Mogą Państwo nawiązać z nami kontakt w swoim języku ojczystym.