+49 30 28391477 info@iD-intertrace.info

iD-intertrace, Berlin

Kjære besøker av hjemmesiden til iD-intertrace, kjære norske kolleger,

Deres interesse for denne siden er sikkert ikke av nysgjerrighet, men De er sikkert på søk etter støtte til å sette gjennom Deres rettslige interesser. iD-intertrace stiller gjerne sine ressurser til Deres disposisjon.

Jeg vil i denne sammenheng få lov til å bruke muligheten til å presenter mitt detektivbyrå, og meg selv, for dere.

iD-intertrace arbeider med oppdrag for de forskjelligste kunder fra forretningslivet, privatpersoner og advokater. Med effektivitet og sakkunnskap hjelper iD-intertrace til med å få satt gjennom berettigede og rettslig riktige interesser. I dette arbeidet deltar medarbeidere med livserfaring og høyskoleutdanning. Til innsats kommer kriminologer, jurister, andre spesialister fra ulike retts-vitenskapelige grener, såvel som personer med erfaring fra arbeid i straffeforfølgingsorganer. Med høy suksesskvote ble det i den forgående tid bearbeidet og oppklart saksforhold fra nesten alle rettsområder.

Virksomhetsområdet til iD-intertrace strekker seg over hele Tyskland, en rekke Vesteuropeiske land, ulike land i Østeuropa og Russland, og flere stater i SUS (tildligere Sovjetunionen).

Faglige tyngdepunkter til iD-intertrace er klassisk detektivarbeid, paret med bruk av moderne teknikk (kriminalteknikk) og ny kunnskap fra relevante grener av vitenskapen. Det tilbys løsninger for følgende komplekser:

Omfattende personetterforskning (adresser, oppholdssteder, arbeidssteder, personlig og yrkesmessig utvikling, finansiell og familiemessig situasjon);
Oppklaring av forretningskriminalitet (industrispionasje, sabotasje, produktpirater, konkurransemessige overtredelser);
Arverettsspørsmål og søk etter arvinger;
Oppklaring av eiendomskriminalitet (tyverier, underslag, bestikkelser, heleri);
Forsørgingsplikt og bidragsplikt, gjennomføring av utvalgte problemer innen familierett;
Løsning av problemer i sammenheng med gjennomføring av leierett og eiendomstvister;
Arbeids- og sosialrettsspørsmål (påvisning av “svart arbeid”, uberettiget bruk av trygdeytelser, manglende betaling av bidragskrav);
Oppklaring av skader på gjenstander (gjerningsmann);
Forsikringssvindel;
Støtte ved rettsforfølgelse (sikre ytterligere bevis og bearbeide belastende rettskjennelser);
Klargjøring med ekspertise ved mistanke om forfalskninger av kunstverk og antikviteter.
Ved behov og nødvendighet blir anerkjente rettsvitenskapsmenn og lærere på høyskoler konsultert, med det mål å sikre en høy effektivitet på mottatte forespørsler, og å oppnå høyest mulig bevisverdi.

I sammenheng med oppklaring av de ulike saksforhold og kriminelle forhold blir ekspertise fra anerkjente sakkyndige innhentet. Dertil hører blant andre eksperter på håndskrift, maskinskrift, underskrifter, eksperter på dokumenter og deres alder, ekthet osv.; såvel som bekreftelse av daktyloskopiske spor (fingeravtrykk), biologisk materiale, ulike råstoff og substanser, og foreteelser som må vurderes psykologisk.

Resultatene av arbeidet til iD-intertrace blir dokumentert på ønsket form (rapporter, fotodokumentasjon, videodokumentasjon).

Bearbeiding av forretningsinformasjon for tyske firma og utenlandske firma er neste tyngdepunkt for mitt detektivbyrå.

Den samme service tilbyr jeg for området Russland og andre SUS-stater, såvel som land i Europa og oversjøiske stater.

Utover dette kan tekniske spesialløsninger for spesiell romsikring utarbeides, såkalte Minispioner oppspores og uskadeliggjøres, og ulike sikkerhetstekniske utfordringer kan bearbeides.

Innehaveren av detektivbyrået iD-intertrace, Lothar Müller, har gjennomført et høyskolestudium ved Humboldt–universitetet i Berlin (Kriminalistikk ), og kan trekke veksler på en derpå følgende flerårig yrkeserfaring. Han er medlem av Seksjon Firmasikkerhet i Berlins Industri- og Handelskammer (Arbeitskreises Unternehmenssicherheit bei der Industrie- und Handelskammer Berlin) og er godkjent dosent i kriminologi. Fra tid til annen skriver han om problemer fra etterforskningsbransjen i enkelte fagtidskrifter.

Etter kandidattiden og egnethetsprøve ble Lothar Müller i1995 opptatt i den Tyske Detektivforeningen (Bundesverband Deutscher Detektive e. V. – BDD). BDD er den største yrkesforeningen i Tyskland, og kan se tilbake på en tradisjon fra 1950.

Utover dette er han medlem i det Østerrikske Detektivforbundet (ÖDV), Association of British Investigators (ABI) såvel som World Association of Detectives Inc. (WAD), der han siden 2001 er medlem av styret. Lothar Müller er blant grunnleggerne av World Anticriminal and Antiterrorsit Forum (WAAF), og blant grunnleggerne av Deutschen Gesellschaft für Kriminalistik (DGfK).

Av personvernshensyn, og av hensyn til oppdragsgiverne, kan vi ikke oppgi referanser, men ved henvendelse til kontoret for “Bundesverbandes Deutscher Detektive” i Meckenheim kan det innhentes bekreftelse på innehaverens person og dennes forretningsvirksomhet.

Lothar Müller

Vi snakker tysk, engelsk, polsk og russisk, men dessverre ikke norsk, la likevel ikke dette hindre Dem i å kontakte oss på Deres morsmål.